Tingimused

Matkaauto rentimiseks peab juhil olema B-kategooria juhiluba ning minimaalselt 3 aastat juhistaazi. Kui soovite matkaautot rentida ettevõtte nimele siis peab lepingu allkirjastama juhatuse liige või selleks volitatud isik. Klient ei tohi renditud sõidukiga sõita väljapoole Euroopa Liitu. Kui on kindel soov külastada näiteks Venemaad siis palun sellest soovist enne broneeringu tegemist meile teada anda ning käsitleme Teie soovi personaalselt. Sõidukil rendiperioodil läbisõidupiirangut ei ole.

Matkaauto broneeringu kinnitamiseks on vajalik Teie poolne ettemaks summas 300€ Dulcet OÜ pangakontole. Broneerimistasu arvestatakse renditasu sisse ning seda summat ei tagastata ka siis kui otsustate juba broneeritud sõidu tühistada. 

Matkaauto rendi minimaalne rendiperiood on kolm ööpäeva. Rendiperiood algab kell 12:00 ning lõppeb rendi viimasel päeval kell 11:00 (Kui ei ole sõlmitud erikokkuleppeid). Kui matkaauto tagastatakse rohkem kui 1 tund hiljem eelnevalt kokkulepitud ajast, võidakse kogusummale lisada täiendavalt ühe rendipäeva tasu. Kui rendilevõtja hilineb matkaauto tagastamisega rohkem kui ühe päeva siis on rendileandjal õigus nõuda hilinetud päevade eest topeltrenti.

Matkaauto tuleb tagastada puhastatud siseruumidega, WC kassett ning reovee paak tühjendatuna. Välipesu on sõiduki rendihinna sees ning selle teostab rendileandja. Rendileandjal on õigus nõuda täiendavat puhastustasu kui matkaauto ei ole piisavalt hästi koristatud. Siseruumide koristuse hind on 30€ ja WC kasseti ning reoveepaakide tühjendamise hind on 20€.

Matkaauto antakse välja rendiperioodi alguses täis kütusepaagiga ning pestuna. Kui matkaauto tagastatakse mitte täis tangitud kütusepaagiga siis on õigus rendileandjal nõuda leppetrahvi summas kuni 200€. Valesti tangitud kütusest tulenevad kulud tasub rendilevõtja! Autot vastu võttes on rendilevõtjal kohustus üle vaadata sõiduki seisukord ning kui esineb kahjustusi siis need paluda rendileandjal fikseerida. Rendiperioodil tekkinud kriimustused ja muud kahjustusi ei loeta normaalseks kulumiseks ning kahjustuste eest võib rendileandja nõuda leppetrahvi.

Rendileandja annab matkaauto rendile tehniliselt korras seisus. Rendihinnad sisaldavad hoolduse, kohustusliku liikluskindlustuse ja täiskasko kindlustuse maksumust. Avariikindlustuse rentija omavastutus on 500€ ja varguskindlustuse rentija omavastutus 15% sõiduki maksumusest (Hymer Exsis-I kindlustusväärtus on 55000€). Sõiduki ärandamise korral on rentnik kohustatud teatama koheselt juhtumist politseisse ning võtma neilt kirjalik tõend juhtumi fikseerimise kohta ning teavitama koheselt ka rendileandjat. Ärandamise järgselt peab rendilevõtja rendileandjale üle andma sõiduki võtmed.

Kõik rendilevõtja või sõiduki kasutajate poolt rendiperioodi jooksul põhjustatud nõuded kolmandatelt isikutelt (näiteks liikluseeskirjade rikkumised, parkimistrahvid, viivistasu otsused, auto teisaldamised jms) kuuluvad rentniku ja/või auto kasutajate poolt täielikule hüvitamisele ka tagantjärgi. Suitsetamine ning loomade vedamine autos on keelatud.

Rendihind kehtib 24 tunnisele rendiperioodile alates rendihetkest. Rendihind ei sisalda autokütuse maksumust.