Tingimused

 

Matkaauto rendi tingimused

Matkaauto rentimiseks peab juhil olema täidetud teatud tingimused, B-kategooria juhiluba ning minimaalselt 3 aastat juhistaazi. Kui soovite matkaautot rentida ettevõtte nimele siis peab lepingu allkirjastama juhatuse liige või selleks volitatud isik. Klient ei tohi renditud sõidukiga sõita Ukrainasse ning väljapoole Euroopa Liitu (v.a. Norra, Šveits, Lichtenstein ja Andorra). Sõidukil rendiperioodil läbisõidupiirangut ei ole. Suitsetamine ning loomad autos on keelatud.

Rentnikule antakse üle täis kütuse ja veepaagiga, tühjendatud WC kasseti ning reovee paagiga, puhastatud ning tehniliselt korras matkaauto. Rendileandja ei vastuta otseselt ega kaudselt kahjude eest mis võivad rentnikule tuleneda matkaauto tehnilisest rikkest ning sellega seotud reisitõrkest.

Autot vastu võttes on rendilevõtjal kohustus üle vaadata sõiduki seisukord. Rendiperioodil tekkinud kriimustused ja muid kahjustusi ei loeta normaalseks kulumiseks ning kahjustuste eest võib rendileandja nõuda leppetrahvi.

Matkaauto rendi minimaalne rendiperiood on kolm ööpäeva. Rendiperiood algab kell 13:00 ning lõppeb rendi viimasel päeval kell 11:00 (Kui järgmiseks päevaks ei ole automaja kalendris broneeringut on võimalik lisatasu 50€ eest matkaauto ka hiljem kuni kella 22:00’ni tagastada).

Matkaauto broneerimine

Matkaauto broneeringu kinnitamiseks tuleb tasuda ettemaks 30% (juuli ja august 50%) rendiperioodi kogumaksumusest, kuid minimaalselt summas 300€ Dulcet OÜ pangakontole (arve saadetakse peale tellimuse tegemist). Rendi kuupäevades võib teha muudatusi kuni 60 päeva enne kokkulepitud rendiperioodi algust ning seda vaid juhul kui uus rendiperiood on automaja kalendris vaba ning rendisumma ei ole esialgsest väiksem. Broneeritud sõidu kliendi poolse tühistamise puhul broneerimistasu ei tagastata.

Matkaauto rentnik maksab vahetult enne renti tagatisraha summas 200€ ülekandega või sularahas ning kui rendiperioodi lõpus autot tagastades meil matkaauto seisukorrale pretensioone ei ole tagatisraha tagastatakse.

Rendihind ei sisalda autokütuse maksumust.    

Matkaauto kindlustus

Rendihind sisaldab matkaauto hooldust, kohustusliku liikluskindlustust ning täiskasko kindlustuse maksumust (Poliisid ning roheline kaart on auto kindalaekas). Avariikindlustuse rentija omavastutus on 500€ ja varguskindlustuse rentija omavastutus 15% sõiduki maksumusest (Hymer Exsis-I 562 kindlustusväärtus on 55000€). Kõigi kahjujuhtumite korral peab rentnik koheselt sellest teatama rendileandjat. Sõiduki ärandamise või liiklusõnnetuse korral on rentnik kohustatud teatama koheselt juhtumist politseisse ning võtma neilt kirjalik tõend juhtumi fikseerimise kohta ning teavitama koheselt ka rendileandjat. Ärandamise järgselt peab rendilevõtja rendileandjale üle andma sõiduki võtmed.

Kõik rendilevõtja või sõiduki kasutajate poolt rendiperioodi jooksul põhjustatud nõuded kolmandatelt isikutelt (näiteks liikluseeskirjade rikkumised, parkimistrahvid, viivistasu otsused, auto teisaldamised jms) kuuluvad rentniku ja/või auto kasutajate poolt täielikule hüvitamisele ka tagantjärgi.

Matkaauto tagastamise tingimused

Matkaauto tuleb tagastada hoolikalt puhastatud siseruumidega, WC kassett ning reovee paak tühjendatuna. Rendileandjal on õigus nõuda täiendavat puhastustasu kui matkaauto ei ole piisavalt hästi koristatud. Rendileandja poolne siseruumide koristuse hind on 40€ ja WC kasseti ning reoveepaakide tühjendamise hind on 20€. Kui matkaauto tagastatakse mitte täis kütusepaagiga arvestatakse renditasule juurde lisatasu puuduoleva kütuse iga liitri eest vastavalt Olerex AS kehtivale hinnakirjale ning lisatasu tankimisteenuse eest 20€.

Matkaauto tuleb tagastada rendi viimasel päeval hiljemalt kell 11:00. Kui matkaauto tagastatakse rohkem kui 1 tund hiljem eelnevalt kokkulepitud ajast, võidakse kogusummale lisada täiendavalt ühe rendipäeva tasu. Kui rendilevõtja hilineb matkaauto tagastamisega rohkem kui ühe päeva siis on rendileandjal õigus nõuda hilinetud päevade eest topeltrenti.

Välipesu on sõiduki rendihinna sees ning selle teostab rendileandja!

Kui Teil tekib tingimuste osas küsimusi võtke meiega ühendust Kontakt – AutoMaja